Términos e Condicións


Condicións de uso
1. Introdución
Estas condicións xerais de uso do sitio web, regular as condicións de acceso e uso de www.spectrumsound.es, de propiedade de Spectrum Sound & Events, situado na Camiño Tapias, 4 Mos e Número de Identificación Fiscal 76.908.589Q, a continuación 'Empresa', que o usuario do portal deberá ler e aceptar a utilizar todos os servizos e información proporcionados polo portal. Mero acceso e / ou uso do sitio web, de todo ou parte do seu contido e / ou servizos significa a plena aceptación destas condicións de uso.
2. Condicións de Uso
Estas condicións xerais de uso do portal de regular o acceso e uso do Portal, incluídos os contidos e servizos dispoñibles para os usuarios e / ou a través da web, ben a través do portal, sexa por usuarios ou por terceiros . Con todo, o acceso e uso de determinados contidos e / ou servizos pode ser sometido a certas condicións específicas.
3. Os cambios
A empresa resérvase o dereito de modificar en calquera momento as condicións xerais de uso do portal. En calquera caso, é recomendable que consulte periodicamente estes termos de uso do sitio web, porque poden ser modificados.
4. Obrigas do usuario
O usuario debe sempre respectar os termos e condicións establecidos nas presentes condicións xerais de uso do portal. O usuario declara expresamente que usar o Portal de forma dilixente e asumir a responsabilidade derivada da violación das regras.
Ademais, o usuario non pode usar o portal para transmitir, almacenar, divulgar promover ou distribuír datos ou contidos que son portadores de virus ou calquera outro código de ordenador, arquivos ou programas deseñados para interromper, destruír ou danar o funcionamento de calquera software ou hardware ordenador ou telecomunicacións.
5. Responsabilidade do portal
O usuario sabe e acepta que o portal non fai ningún tipo de garantía, expresa ou implícita, sobre datos, contidos, información e servizos que son incorporados e se ofrece dende o portal.
Excepto cando a lei establece expresamente o contrario, e exclusivamente pola medida en que impón, o portal non garante nin asume ningunha responsabilidade por calquera dano causado polo uso e utilización de información, datos e servizos do portal.
En calquera caso, o portal exclúe calquera responsabilidade por danos que poidan resultar de información e / ou servizos prestados ou solicitados por teceiros diferentes ós servizos de empresas. A responsabilidade civil será do terceiros, bens sexa provedor ou colaborador.
6. Propiedade Intelectual
Todo o contido, marcas, logotipos, debuxos, documentación, software ou calquera outro elemento suxeito á protección pola lei de propiedade intelectual, que son accesibles no Portal pertencen exclusivamente á empresa ou os seus lexítimos propietarios e están expresamente reservados todos dereitos sobre eles. A creación de enlaces de hipertexto (links) a calquera compoñente das páxinas web do Portal sen a autorización da empresa queda expresamente prohibido, sempre que non sexa unha páxina web do portal que non require identificación ou autenticación para o acceso, ou é restrinxido.
En calquera caso, o portal ten todos os dereitos sobre os servizos de contido, información e datos. O portal non concede ningunha licenza ou autorización de uso do usuario sobre o seu contido, datos ou servizos, excepto os expresamente detallado nas condicións xerais de uso do portal.
7. Aplicación da lei, xurisdición e notificacións
Estas condicións son rexidas e interpretadas de acordo coas leis de España. Para calquera reclamación será nos tribunais competentes de O Porriño. Todas as notificacións, peticións, demandas e outras comunicacións que o usuario quere facer cara o propietario do sitio web da empresa serán feitas por escrito e serán consideradas cando estén correctamente realizadas nas seguinte dirección: info@spectrumsound.es