KIT MICROFONÍA BATERIA SHURE BETA

  • SHURE BETA 52
  • SHURE BETA 56
  • SHURE SM57